Giới thiệu về ASP .NET Core

ASP .NET Core là một framework đa nền tảng, hiệu năng cao, mã nguồn mở thiết kế các ứng dụng web hiện đại.

Với ASP .NET Core, chúng ta có thể :

  • Xây dựng các web app và services, IoT apps, mobile backend
  • Deploy lên các nền tảng cloud
  • Chạy trên .NET Core và .NET Framework