Giới thiệu và trải nghiệm thử đồng tiền số mới Libra của Facebook

Gần đây Facebook đang chuẩn bị cho ra đời đồng tiền số Libra. Dự án này của Facebook đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ giới công nghệ.

Hiện tại thì ta đã có thể trải nghiệm giao dịch thông quan mạng testnet.
Dưới đây là hướng dẫn cơ bản để bạn có thể thực hiện giao dịch thông qua mạng Libra Blockchain

1. Yêu cầu

  • Máy chạy Linux hoặc MacOS (Trên Windows 10 ta có thể cài Linux SubSystem thông qua Windows Store)

Mình sử dụng Ubuntu trên Windows 10

2. Các bước thực hiện
2.1 Vào Windows Store tải và cài đặt Ubuntu
2.2 Kiểm tra việc cài đặt git và tiến hành tải code của Libra
sudo apt install git
git clone https://github.com/libra/libra.git

2.3 Cài đặt các gói dependencies cho việc build source code
cd libra
./scripts/dev_setup.sh

2.4 Build code và tiến hành kết nối tới testnet
./scripts/cli/start_cli_testnet.sh
2.5 Kiểm tra và tiến hành giao dịch
Mọi câu lệnh của Libra đều bắt đầu bằng
libra%

Tạo tài khoản
libra% account createMỗi tài khoản được tạo ra sẽ có số thứ tự và một mã băm bất biến

Kiểm tra số dư
libra% query balance 0 
(0 là số thứ tự tài khoản)

Cấp thêm tiền cho tài khoản
libra% account mint 0 100
(0 là số thứ tự tài khoản, 100 là số tiền)

Chuyển tiền giữa các tài khoản
libra% transfer 0 1 20
(0, 1 là số thứ tự tài khoản nguồn và đích, 20 là số tiền chuyển)


Ngoài ra còn có các câu lệnh khác cho các mục đích khác nhau.

Nhìn thì có vẻ đơn giản thế thôi nhưng chi tiết giao dịch bên trong thì không hề đơn giản.


Tiếp tục cập nhật ...

Tham khảo thêm
https://developers.libra.org/