Tổng hợp các thư viện thiết kế giao diện cho Blazor

Khi thiết kế bất kỳ một phần mềm hay ứng dụng nào thì việc sử dụng các thư viện có sẵn của bên thứ 3 giúp ta có thể tiết kiệm được việc viết code cũng như xử lý logic bên trong. Với các ứng dụng Blazor thì cũng ko phải ngoại lệ.Dưới đây là danh sách các thư viện thiết kế giao diện dành cho các ứng dụng Blazor.

MudBlazor
https://mudblazor.com