Tổng hợp các tính năng trên phiên bản C# 8.0

Phiên bản C# 8.0 hiện tại là phiên bản mới nhất đang trong giai đoạn hoàn thiện các tính năng. Bài này sẽ tổng hợp sơ qua các tính năng sẽ có trong phiên bản này.
Bạn nào muốn biết thêm về sự phát triển của C# từ bản 1.0 lên 8.0 hãy đọc bài cũ của mình ở đây.



Các tính năng dự kiến trong phiên bản này bao gồm

  • Readonly members
  • Default interface members
  • Pattern matching enhancements (Switch expressions, Property patterns, Tuple patterns, Positional patterns)
  • Using declarations
  • Static local functions
  • Disposable ref structs
  • Nullable reference types
  • Asynchronous streams
  • Indices and ranges


Các bạn tham khảo thêm trong file dưới đây



Tiếp tục cập nhật ...