.NET 5.0. Tương lai của .NET sẽ có gì?

Phiên bản .NET 5 sẽ là phiên bản cập nhật cực kỳ lớn trong đại gia đình .NET kế sau phiên bản .NET Core 3.0
Ở phiên bản này Microsoft sẽ thống nhất tất cả các nền tảng hệ điều hành. Tức là bạn sẽ viết cùng một source code và nó sẽ có thể chạy được trên hầu hết các hệ điều hành chẳng hạn Windows, Linux, macOS, iOS, Android, tvOS, watchOS and WebAssembly ....
Dự kiến phiên bản này sẽ được phát hành vào 11/2020.


Ở phiên bản này hầu như tất cả các .NET APIs sẽ được chạy dưới nền tảng .NET Standard và được dùng ở hầu hết các ứng dụng ở tầng cao hơn cho các mục đích cụ thể khác nhau. Chẳng hạn,
Desktop : UWP, WPF hoặc Windows Forms
Web : ASP .NET
Mobile : Xamarin
Cloud : Azure
Gaming : Unity
AI : ML.NET, .NET for Apache Spark
Internet of Things ...

Các công cụ hỗ trợ phát triển cũng đa dạng hơn
.NET CLI (dotnet)
Visual Studio Code
Visual Studio
...

.NET 5 sẽ cố gắng cải thiện đáng kể hiệu năng, mở rộng khả năng, đa nền tảng một cách tối đa và trên cả hơn hết là đơn giản tinh gọn và dễ dùng hơn cho các nhà phát triển.

Với sự thay đổi, cải tổ mạnh mẽ trong những năm gần đây. Liệu Microsoft cùng với nền tảng .NET của mình có thể lấy được lại ánh hào quang năm xưa. Hãy cùng chờ xem!


Tiếp tục cập nhật ...