Tổng hợp các thư viện hỗ trợ thiết kế giao diện trên WPF

Khi làm việc với WPF thì việc phải dùng thư viện được xây dựng sẵn là không thể tránh khỏi.Dưới đây là tổng hợp các thư viện hỗ trợ việc thiết kế giao diện trên WPF

Material Design In XAML
http://materialdesigninxaml.net/
https://github.com/MaterialDesignInXAML/MaterialDesignInXamlToolkit

MahApps.Metro
https://mahapps.com/
https://github.com/MahApps/MahApps.Metro

DevExpress
https://www.devexpress.com/Products/NET/Controls/WPF/

SyncFusion
https://www.syncfusion.com/wpf-ui-controls

Telerik
https://www.telerik.com/products/wpf/overview.aspx

SciChart
https://www.scichart.com/wpf-chart-features/

Grapecity
https://www.grapecity.com/wpf

Mindscape
http://www.mindscapehq.com/products/wpfelements

Steema
https://www.steema.com/

Infragistics
https://www.infragistics.com/products/wpf

Xceed
https://xceed.com/wpf/
https://github.com/xceedsoftware/wpftoolkit

Actipro
https://www.actiprosoftware.com/products/controls/wpf

Binary Mission
http://www.binarymission.co.uk

Ice Blue
https://www.e-iceblue.com/

Divelements
http://www.divelements.co.uk/net/

Component Art
https://www.componentsource.com


Tiếp tục cập nhật ...