Tổng hợp các nguyên tắc viết code trong C# .NET

Bài này mình sẽ tổng hợp các nguyên tắc để viết code C# làm sao cho "sạch" đúng chuẩn và chuyên nghiệp giúp người khác cũng như chính bạn có thể dễ dàng nắm bắt được nội dung của đoạn code viết ra.Các nguyên tắc này bao gồm

Đặt tên
Biến
Hàm
Lớp và đối tượng
Xử lý lỗi
SOLID
Bất đồng bộ, Testing, Comment

Tham khảo thêm
https://github.com/thangchung/clean-code-dotnet

Tiếp tục cập nhật ...