Tổng hợp những phím tắt Windows Key cần thiết trên Windows 10

Trong những năm gần đây Windows 10 đã được nâng cấp với nhiều phím tắt hữu ích được thêm vào. Đặc biệt là phím Windows, nó hỗ trợ chúng ta rất nhiều thứ trong quá trình làm việc. 

Dưới đây là tổng hợp 30 phím tắt với phím Windows

Windows Key + Shift + S: Chụp màn hình hoặc vùng màn hình

Windows Key: Đóng mở Start Menu

Windows Key + Mũi tên lên: Phóng to cửa sổ đang dùng

Windows Key + Mũi tên xuống: Giảm kích thước cửa sổ

Windows Key + M: Thu nhỏ tất cả các cửa sổ đang mở.

Windows Key + Shift + M: Mở những cửa sổ thu nhỏ lên.

Windows Key + Tab: Hiển thị Chế độ xem Tác vụ.

Windows Key + L: Khóa màn hình

Windows Key + A: Mở Action Center (khu vực thông báo)

Windows Key + V: Mở Lịch sử Clipboard.

Windows Key + I: Mở menu Cài Đặt

Windows Key + F: Mở Feedback hub.

Windows Key + H: Mở thanh công cụ đọc chính tả.

Windows Key + P: Mở cài đặt trình chiếu

Windows Key + . (Windows Key + ;): Mở bảng biểu tượng cảm xúc

Windows Key + C: Mở Cortana ở chế độ nghe.

Windows Key + C (Windows Key + Q): Mở trình tìm kiếm Windows

Windows Key + G: Mở Xbox game bar.

Windows Key + X: Mở Start Menu phụ

Windows Key + <number>: Mở ứng dụng trên thanh Taskbar theo thứ tự số.

Windows Key + Alt + <number>: Mở menu chuột phải của ứng dụng trên thanh Taskbar theo thứ tự số

Windows Key + D: Hiện ẩn các ứng dụng đang mở trên màn hình

Windows Key + E: Mở File Explorer.

Windows Key + U: Mở Quyền truy cập trong menu Cài đặt.

Windows Key + Print Screen: Chụp ảnh màn hình

Windows Key + Control + F: Mở cửa sổ Find Computers.

Windows Key + Control + D: Tạo một màn hình ảo.

Windows Key + Control + Left Arrow: Chuyển sang màn hình ảo ở bên trái.

Windows Key + Control + Right Arrow: Chuyển sang màn hình ảo ở bên phải.

Windows Key + Control + F4: Đóng màn hình ảo đang hoạt động.

Windows Key + Space: Chuyển đổi giữa các ngôn ngữ đã cài đặt (để viết văn bản).


Tham khảo thêm

https://support.microsoft.com/en-us/windows/keyboard-shortcuts-in-windows-dcc61a57-8ff0-cffe-9796-cb9706c75eec


Tiếp tục cập nhật ...