Winget là gì?

Winget là gì?

Winget là công cụ dòng lệnh quản lý các ứng dụng cho Windows (Windows Package Manager) tương tự apt trên Ubuntu, yum trên CentOS, brew trên macOS

Hiện tại đang được phát triển nên số lượng các ứng dụng hỗ trợ còn hạn chế. Hi vọng tương lai số lượng này sẽ tăng dần lên

Cài đặt

Winget mặc định đã được cài đặt trên phiên bản Windows 10 mới nhất  (Insider)

Có thể cài đặt thông qua link phía dưới

https://github.com/microsoft/winget-cli/releases

Cách sử dụng

Winget hoạt động trên giao diện dòng lệnh (CLI). Dưới đây tổng hợp một số câu lệnh phổ biến


winget

winget -v

winget --version

winget --info

winget --help


winget search : Lấy ra tất cả các ứng dụng đã được hỗ trợ

winget search keyword

winget search visualstudio


winget install appname

winget install Microsoft.VisualStudioCode

winget install --id Microsoft.PowerToys

winget install powertoys --version 0.15.2


winget features

winget settings

winget show appname

winget hash


Tham khảo thêm

https://github.com/microsoft/winget-cli

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/package-manager/winget


Tiếp tục cập nhật ...