Liên Hệ

Mọi thông tin đóng góp phản hồi các bạn vui lòng liên hệ với ban quản trị website thông qua các kênh thông tin sau

Trang địa chỉ facebook của website
https://www.facebook.com/dotnetcoban

Group facebook thảo luận
https://www.facebook.com/groups/452010305371277/

Facebook cá nhân của các thành viên ban quản trị

Nguyễn Văn Tuấn
https://www.facebook.com/tuannguyenssu


Mọi cá nhân có lòng hảo tâm hỗ trợ kinh phí duy trì website xin vui lòng gửi về địa chỉ sau

Sô tài khoản : 0451000263635
Ngân hàng : Vietcombank Chi nhánh Hà Nội
Tên chủ tài khoản : NGUYEN VAN TUAN

Xin chân thành cảm ơn!

"Mọi điều lớn lao đều khởi nguồn từ những điều cơ bản nhất"