Về Chúng Tôi

Với mong muốn xây dựng và phát triển cộng đồng lập trình viên nói chung và cộng đồng lập trình viên dùng nền tảng công nghệ của Microsoft nói riêng tại Việt Nam, chúng tôi đã lập ra website này nhằm chia sẽ những kiến thức nền tảng từ cơ bản tới chuyên sâu về lập trình hướng đến các công nghệ của Microsoft.

Các thành viên ban quản trị website gồm có

1. Nguyễn Văn Tuấn
Facebook : https://www.facebook.com/tuannguyenssu
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/tuannguyenssu

Tất cả các bài viết đều được truyền tải bằng tiếng Việt nhằm giúp các bạn có thể tiếp cận với các kiến thức công nghệ một cách dễ hiểu nhất.

Kiến thức là bao la vô tận. Trong quá trình viết bài không thể không tránh khỏi các sai sót. Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp phản hồi của các bạn để cộng đồng lập trình viên dùng nền tảng công nghệ của Microsoft tại Việt Nam ngày càng phát triển

Mọi ý kiến đóng góp các bạn có thể liên hệ với các thành viên ban quản trị trang web thông qua địa chỉ liên hệ sau

https://www.dotnetcoban.com/p/contact.html

Xin chân thành cảm ơn!

"Mọi điều lớn lao đều khởi nguồn từ những điều cơ bản nhất!"