Tổng hợp một số công cụ khi làm việc với MongoDB

MongoDB là một NoSQL database rất phổ biến hiện nay, được nhiều công ty doanh nghiệp từ nhỏ tới lớn sử dụng.
Để giao tiếp với MongoDB server chúng ta có thể sử dụng giao diện dòng lệnh (CLI). Nhưng việc dùng các công cụ hỗ trợ có giao diện được khuyến khích sử dụng giúp việc tương tác được dễ dàng và nhanh chóng hơn

Dưới đây là tổng hợp một số công cụ hỗ trợ giao tiếp với MongoDB

Visual Studio Code

MongoDB for VS Code

GUI Tools

Studio 3T

NoSQLBooster for MongoDB

Robomongo (Robo 3T)

MongoDB Compass

Mongo Express

NoSQL Manager for MongoDB

Navicat for MongoDB

Mongo Management Studio

Nosqlclient (MongoClient)

Navicat for MongoDB


Aqua Data Studio for MongoDB

Mongotron

Nucleon Database Master

MongoVue

RockMongo

C# DriverTiếp tục cập nhật ...